arrow mouse

Prelucrarea datelor personale

Prezentare generala

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numarul de telefon al persoanei vizate, sunt intotdeauna in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. privind protectia datelor. Prin intermediul acestei politici de protectie a datelor, dorim sa va informam cu privire la natura, scopul si scopul datelor cu caracter personal pe care le colectam, le folosim si le procesam. 


Cine suntem si cum ne puteti contacta

Yvettes este denumirea comerciala a SC REDLINE PRODUCTION SRL, persoana juridica cu sediul social in Bucuresti, SOS VERGULUI 21-29, sector 2, intregistrata la Registrul Comertului sub nr, J40/5980/2012, cod de identificare fiscal RO30242901.

Pentru orice informatii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale, ne puteti contact la adresa de e-mail atelier@yvettes.ro sau in scris, prin curier, la adresa Str. Cluceru Sandu nr. 2, Bucuresti sector 2.


Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

- Adresa de e-mail, numele si prenumele,numarul de telefon, adresa de livrare si facturare


Care sunt scopurile si baza prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal le vom utiliza in urmatoarele scopuri:

- Crearea si administrarea contului dvs. in cadrul magazinului online Yvettes;

- Procesarea comenzilor trimise de dumneavoastra:  confirmarea, facturarea si expedierea acestora;

- Solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda.

- Returnarea sau schimbarea produselor conform prevederilor legale;

- Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale in cazul returnarii produselor

- Consilierea in alegerea produselor potrivire, a marimilor corecte sau finalizare comenzilor pe www.yvettes.ro


Partajarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

 Dupa caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastra urmatorilor parteneri:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plata/bancare;


Ce drepturi aveti in legatura cu prelucrarea datelor dvs.

Conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 clientul/cumparatorul beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea (dreptul de intervenţie asupra datelor) si la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.